Hedgehog Icon

למה אנחנו בבית?

אנו מציעים לכם להסביר ולתווך לילדיכם במילים פשוטות את המצב החדש והשונה. לדוגמא: ניתן להסביר להם כי קיימת מחלה באוויר שכשחולים בה יש חום ושיעולים. מאחר וצוות הגן ואתם ההורים אוהבים ודואגים להם, החלטתם שנכון שהם יישארו בבית. כדי לשמור על הבריאות בתקופה הקרובה נישאר יותר בבית, נשטוף יותר ידיים ולא נבקר בגן.
מצורפים לשימושכם סרטון  שאפשר לעשות עם הילדים המדגים לילדים חשיבות שטיפת ידיים, מצגת על קורונה לילדים וסרטונים נוספים להסבר על הקורונה.

רוחצים ידיים ביחד

ניסוי שטיפת ידיים

 מה זה קורונה?

חופשה ארוכה

דרקורונה

איך שוטפים ידיים

צוציק-ים

קשר עם סבא וסבתא

אני שוטף ידיים

סכנה מול פחד מהקורונה- עבודה רגשית

איך לעבוד עם הילדים על הקושי שלהם להפסיד

מעגלי מודעות ועשייה לימי הקורונה

אבל אני תמיד נשאר אני, עיבוד לשיר על ידי הפסיכולוגיות של שפ"ח ירושלים

חזרה לגן קצת אחרת- הכנה רגשית לגננות

סרטון הכנה להורים ולילדים לקראת החזרה לשגרה

מהו בידוד - ד"ר חוה גדסי ובתה מסבירות בגובה העיניים מה זה בידוד